Zastosowanie RO:BOTÓW

Rejestracja dokumentów w ERP

Z pomocą naszych RO:BOTÓW możesz zautomatyzować rejestrację dokumentów i faktur w systemie ERP. Cyfrowy pracownik może zająć się ewidencją nawet kilku tysięcy dokumentów i skrócić proces ich przetwarzania o około 50%. Wirtualny asystent przejmie od Twoich pracowników takie czynności jak:

Rejestracja lokat overnight w SAP

Nasi cyfrowi pracownicy mogą także zająć się rejestracją depozytów ovetnight w systemie SAP. Obsługa nocnych lokat w tym systemie wiąże się z koniecznością uzupełnienia tymi samymi informacjami kilku modułów SAP. Po zatrudnieniu naszych RO:BOTÓW zautomatyzowaniu ulegną czynności, którymi do tej pory zajmowali się zwykli pracownicy: 

Rejestracja wyciągów bankowych

Kolejnym procesem, w którym można wykorzystać naszych wirtualnych pracowników jest ewidencja wyciągów bankowych. Proponowana przez nas automatyzacja przetwarzania wyciągów widocznie skróci czas rozliczania płatności klientów oraz przekazów pieniężnych. RO:BOT zajmie się czynnościami obejmującymi:

Weryfikacja indywidualnych rachunków bankowych

RO:BOTY warto także wykorzystać do obsługi procesów zachodzących na indywidualnych rachunkach bankowych. Cyfrowy asystent może zastąpić pracownika w codziennej weryfikacji dziesiątek transakcji pojawiających się na zablokowanych rachunkach bankowych. Nasz e-pracownik wykona wszystkie wymagane przez system bankowy czynności takie jak:

Porozmawiaj z nami o możliwościach cyfrowych pracowników.
Umów się na bezpłatną konsultację.